West Europa

9821Duitse rijk 1872-1945 een mooie collectie in schaubekalbum met pracht deel brustshilden met o.a. 1/11Ø12, 28 op briefstukje (2800,-), Lp I/III**, infla periode gebruikt ( echt?) dan vanaf 1927 nagenoeg compleet met o.a. Zeppelin 3 series 423/434, 2 stuks zeppelin 455Ø, Polarfahrt 456/458**, Chicagofahrt 496 en 498Ø, Wagner 499/507 verder compleet veelal gebruikt ss serie*** daarbij de blokken met Ostropa blok 3 gebruikt(900,-), en 4/11 daarbij dienst compleet incl 9/14Ø en nog wat betere samenhangend etc. pracht geheel met een zeer hoge cat waarde   1.250,00
9304MDuitse rijk 11 er streifen een kleine verzameling met 12 verschillende 11er streifen uit de 20 er jaren postfris op albumbladen. Cat. Waarde 130,- 35,00 nu voor 27,50 
9926Duitse rijk/gebieden/kolonien aardige verzameling in 2 stokboeken **/***/Ø soms iets gevarieerde kwaliteit met leuk deel rijk vanaf brustshilden tot 1945 met vele goede 30/40 er jaren series incl. port/dienst en wat blokken dan wat duitse staten met aardig Bayern, Helgoland, pruisen, sachsen enz een leuk stuk duitse kolonien, abstimmungsgebiete, memel, Danzig enz moet h cat zijn      475,00
2173Bohmen Mahren speciaal verzameling in speciaal voordruk album waar buiten de standaard series meest *** en Ø de series met tussenstrook, en michel 20/37 met leervelden links en rechts met 1/3 sterren drukkers tekens dus heel veel !! De overige uitgiften met leerfelden, vignetten incl port          90,00
9911MDuitse abstimmungs gebieden verzameling op oude albumbladen met Danzig, Memel, Saar, postgebieden ost belgie etc.          85,00
9807Franse zones postfrisse verzameling in Schaubekalbum met alg uitgiften en Baden, Wurtenberg en Rheinland pfalz geheel compleet incl. al de blokken en enige met velranden, daarbij enkele uitgiften extra gebruikt. Cat. Waarde ± 2000,- in pracht postfrisse staat !!!!!      350,00
2203MSovjetisch zone 2 verzamelingen op davoalbumbladen een postfris en een gebruikt met o.a. 8/19*** en Ø, 20/22***Ø(280,-), 23/28***/Ø(340,-)29/40*** Ø n compl42/50***Ø, 66/71***/Ø8591***/Ø, 112/15***Øblok 3A en B** en blok 3AØ alg uitgiften 166/181 2 maal *** 1maal Ø verschillende opdrukken, 182/241***/Ø z blok. West Sachsen 116/165Ø incl B nummers . cat ± 2000,-      175,00
9730Berlijn 1948-1990 pracht luxe collectie in leuchturmalbum gebruikt, geheel compleet in meest luxe kwaliteit incl. 1/20( zwartdrukken met keur schlegel ), 21/34 Roodopdrukken hoge waarden keur schlegel en fotocertificaat), blok 1 met keur en fotocertificaat en verder compleet in mooie gelopen Duitse kwaliteit, cat waarde 8500,- 1000,00 nu voor 850,00 
9577MBerlijn 1948-1953 verzameling met alleen de betere series/blok **/Ø met gebruikt 10/11, 15/16, 17, 18*, 19, 20*, 27, 29/30, 32, 33**, 34, 35/41, 61/63, 67, 68/70**, blok 1**( wat zware plakkers voorzijde mooi), 71**, 72/73, 75 tot en met 111. alles in moiie kwaliteit met een cat waarde van ruim 4400,- 425,00 nu voor 375,00 
2028Berlijn 1948-1990 mooie gebruikte verzameling in davoalbum met o.a. 21/32, 34, 64/67, 35/41, 61/63, 74, 72/73, 80/81, 82/8687, 91/100, en verder compleet daarbij de blokken zonder no 1. heeft een hoge cat. Waarde      325,00
9729Bundespost 1949-1968 een pracht postfrisse verzameling in luxe Lindneralbum geheel compleet in meest luxe kwaliteit, 139/140 met velranden, posthoorn 123/138 met fotocertificaat en gekeurd George Buhler (2200,-), ook aanwezig Heuss met fosfor en liggende watermerken. cat waarde ± 7000,-      975,00
9922Bundespost 1949-2000 collectie in 6 luxe safe albums met cassettes dubbel gevoerd zowel postfris als erachter gebruikt. Nagenoeg compleet met ***/** al de beginseries incl. de posthoorn op 1 zegeltje na !!! Verder geheel compleet incl. blokken, het gebruikte mist enkele beginseries verder ook compleet. een mooie verzameling in 6 peperdure albums !!!!      500,00
2025Bundespost 1948-1990 collectie meest postfris in 2 nieuwe Davo luxealbums met zones o.a. bauten serie 73/100**, dan bundespost geheel compleet in het begin nog iets ongebruikt verder alles postfris incl. de posthoorn 123/138 ongebruikt(700,-) ramen serie *** cat waarde ± 4500,-      495,00
2138Bundespost 1949-2007 gebruikte verzameling in 3 stokboeken, geheel compleet tot 1995 incl. al de dure beginseries. Vanaf 1995 ik schat voor 90% compleet incl. toeslagseries en blokken tot 2007. hoge cat. Waarde      395,00
9850DBundespost/Berlijn privat postzegelboekjes 174 postzegelboekjes van Bund en Berlijn veelal dubbel verzameld *** en ± o.a. sport, Caritas, Rode kruis, Joodse raad, Weinacht, Wohlfahrt. Toch niet veel aangeboden         95,00
9728DDR 1949-1967  mooie meest postfrisse collectie in luxe leuchturm album geheel compleet met o.a. 243/260***, 261/70***, Blok 1 postfris, 273/285***, 286/288***, kal marx blokken ***. Daarbij extra wat gebruikt o.a. Mao 286/288 totaal cat. Waarde ±5000,-      495,00
2190DDR 1949-1990 pracht gebruikte verzameling in 3 davoalbums, ogenschijnlijk geheel compleet incl. blokken, velletjes, port en dienst. Grootste deel is echt gebruikt. Toch lasig gelopen materiaal !!      250,00
2189DDR 1949-1990 postfrisse collectie in 3 davoalbums op mao serie en 3 waarden na compleet incl. blok 1 en de Karl Marx blokken, toch h cat. Wrd      250,00
9429DDR 1945-1980 een postfrisse verzameling in 2 davoalbums geheel compleet incl. mao en persoonlijkheden, daarbij de blokken incl. 1 en de Karl Marx daarbij nog een leuk deel sovjetische zone postfris. Cat. Waarde ± 5000,- 495,- nu voor 410,- 
2182DDR Zussamendrucke 1953-1990 een meest gebruikte collectie in 2 dikke schaubek voordrukalbums waarin alle mogelijke combimaties uit blokken en velletjes, boekjes en dit zijn er veel !!! Begint bij de combi,s uit de karl marx blokken ( compleet) en de series uit bogen met kruizen enz. h cat waarde !!      175,00
2029DDR 19449-1990 gebruikte verzameling in 2 davoalbums voor 98% compleet incl. de eerste jaren met Mao etc en blok no 1. cat. 3500 Veel is echt gebruikt !!!      160,00
2162Denemarken 1851-2016 een gebruikte collectie in 2 davoalbums verregaand compleet met leuk klassiek gedeelte met goede skillingwaardes, 60/62, 66, 116/117, 131/142 in blokken van 4, 143/145, 175, 176, verder nagenoeg compleet tot 2009 erna wat minder gevuld daarbij postfaerge met vele goed3 waarden, verrekenzegels oa 1/10, diens oa 2/3, 4/7, porto compl de thule serie en mooi deel indie met oa 14. mooie verzameling met hoge cat waarde !!      595,00
2161Denemarken 1851-2012 collectie in 3 davoalbums tot 1936 ***/**/Ø daarna alles postfris en compleet incl. blokken tot 2012. goed klassiek gedeelte met o.a. 60/62**, 66, 83**, 116/17**, 131/142 in blokkenØ, 143/45**, 176Ø, 180**, 217/21***, leuk deel postfaerge, verrekenzegels compleet, dienst, militair en port ook iets indie. alleen nominale waarde is al erg hoog.      595,00
9610Denemarken 1851-2002 gebruikte verzameling in speciaal Christensen album verregaand compleet met o.a. 1A/B, 3/6 waarbij no 4 in de 5 types, no 8 in 3 typen, 15, 16, 20, 60/61, 66, 116/17, 143/45 en 180/81( luchtpost), 176 en vanaf 1950 ogenschijnlijk geheel compleet incl blokken daarbij postfaerge, port/dienst 325,00 nu voor 275,00 
2191Engeland 1850-2016 Een gebruikte collectie in 4 davoalbums met een goed klassiek gedeelte met veel betere victoria uitgiften, EdwardVII tot de 10 schilling idem George V, vanaf 1948 voor 95% compleet tot 2014 incl. silver wedding pond en op een paar na al de blokken !!! daarbij de regionals incl blokken, wat official en port en aardig stuk buitenlandse kantoren. na 2013 minder gevuld tot en met 2016. pracht geheel met hoge cat waarde      875,00
2100Engeland 1960-1996 postfrisse verzameling in 2 Davo albums ogenschijnlijk geheel compleet incl. blokken, regionals en smiler boekjes, alleen aan nominaal moet het al veel zijn.      195,00
9872Engeland 1937-1978 verzameling in davoalbum aardig compleet met o.a. silver wedding 1949***, 10 schilling George VI, E2 series tot de pond incl. grafiet en de 60 er jaren series ***met en zonder fosfor !!!! Verder compl***      145,00
9934MEngeland Regionals postfrisse speciaal verzameling op bladen van Schotland, Wales en Nord ierland van begin tot 1992 waarbij tot 1969 vele extra met en zonder fosfor, gomsoorten enz vlgns stanly gibbons cat.         70,00
2139Europese landen Automaatboekjes een verzameling in ringband waarin de nieuwtjes zakjes zitten van de firma Kruger van div. landen veelal incl. de eerste emmissies. De nieuwtjes prijs zit erbij ruim 1200 dm( nu 600 euro) een pracht geheel waarbij veel schaars materiaal      135,00
2145Foroyar 1940-2015 postfrisse verzameling in 2 Davo albums met no 1( zonder gom)en vanaf 1975 ogenschijnlijk compleet tot en met 2015 waarbij de blokken, velletjes en boekjes. Hoge nieuwtjes waarde      375,00
9819Foroyar 1975-2007 postfrisse collectie geheel compleet in davoalbum waarbij al de blokken en de postzegelboekjes en dit zijn er veel !!! Hoog nominaal      275,00
2146Foroyar 1975-2012 gebruikte verzameling in davoalbum geheel compleet tot 2007 incl. al de blokken en boekjes na 2007 goed gevuld incl. blokken h cat.       275,00
9704Foroyar 1975-2002 postfrisse en complete collectie in zeer luxe safealbum incl. blokken en de 17 postzegelboekjes         85,00
9776Finland 1860-2003 voornamelijk gebruikte verzameling in 2 stokboeken, zeer goed gevuld met de goede rode kruis en tentoonstellings zegels/series vanaf 1945 nagenoeg compleet waarbij vele blokken en boekjes, lastig dat nieuwe      165,00
2058Frankrijk 1849-1974 collectie in dik scottalbum (on)gebruikt met goed klassiek gedeelte, en verder op de echt dure na compleet incl. de beroemde mannen series uit de 50 er jaren, luchtpost etc veel voor weinig !!      195,00
9918Frankrijk nummerstempels een verzameling opgezet in dikke klemband waarin de kleine nummerstempels opgezet zijn tot 3400 begint met ster en letterstempels Parijs dan vanaf no 1 elke plaats en regio zijn ingetekend. Alleen emmissie Napoleon en Ceres, ruim 400 stuks met goed leesbaar stempel waarbij ook beter waardes. pracht om voort te zetten !!!!      195,00
2180Gibraltar 1886-2011 collectie in 2 Davo albums ***/**/Ø tot 2004 aardig gevuld daarna weinig enkele blokken met o.a. 1/2, 4, 10, 15/18, 22/28, 36**, 117***, 149/162, 188/201**/Ø, incl. port leuke verzameling op luxe bladen      250,00
9941Griekenland 1861-1990 verzameling ***/Ø in stokboek met aardig klassiek met enkele Hermes kopjes, dan o.a. michel 246/48, 300/03, 327/343***, 327/344, 352*, 355/60** en 361, 416/20, 421/24, 427/436(600,-) 578/81, 588/91, 592/95, 632/35, verder niet compleet wel veel materiaal en postfris.      300,00
2148Groenland 1938-2018 postfrisse collectie in 2 davoalbums op de beide bevrijdings series na geheel compleet tot 2018 incl. al de blokken en dit zijn er veel en postzegelboekjes. Dure nieuwtjes en mooi motief      575,00
2149Groenland 1938-2014 gebruikte collectie in davoalbum met 1/7, 8/13 en vanaf no 26 geheel compleet tot 2005 incl. blokken vanaf 2005 niet meer compleet wel veel blokken tot heel nieuw en 2 paketmarken      350,00
2013DGroenland 1950-2009 postfrisse verzameling op stokbladen tot 2007 waarbij vele blokken. Daarbij de jaarsets van 1985 tot 2009 en in mapjes 24 grote postzegelboekjes extra iets gebruikte blokken etc. hoog nominaal in doos      295,00
9951Geurnsey 1940-2002 postfrisse collectie in stokboek zeer goed gevuld incl. eerste serie, duitse bez serie 1 ste port en veel nieuwer materiaal incl. blokken      125,00
9759Ijsland 1930-1998 meest postfrisse collectie in davoalbum met o.a. michel 150/155, 175/80, 151/2, 187/92, en vanaf 1938  geheel compleet tot 1998, daabij al de blokken vanaf no1      375,00
2049MIjsland 1876-1973 postfrfisse/ongebruikte verzameling op albumbladen vanaf 1925 aardig gevuld o.a. lp 122/123, 147/149(zeppelin), 155***, 181/82***, 204/207***, 218/221, div tandingen van de landmotief serie, 278/80***263/70***281/84 verder nagenoeg compleet      245,00
9979Ijsland 1876-2000 gebruikte verzameling in stokboek met een aardig gedeelte tot 1920 o.a. 63/68, 69/74, 83/98, 104/09 verder goed gevuls incl. wat blokken etc. moet een flinke cat. Waarde hebben      175,00
2147Isle of Man verzameling in 3 splinternieuwe Davo de Luxe albums met cassetes tot 2013 tot 1990 goed gevuld meest gebruikt daarna weinig maar wel veel blokken tot nieuwer. Album prijs 260,-!!!      150,00
9949Isle of Man 1958-1992 postfrisse en complete collectie in stanly gibbons album vanaf de regionals incl. blokken en port         70,00
2122Italie 1987-2001 collectie in davoalbum tot 1996 meest gebruikt en nagenoeg compleet dan vanaf 1996 alles postfris en compleet tot 2001 waarbij deels euro nominaal, daarbij de blokken         65,00
2154Jersey 1969-2013 gebruikte collectie in 3 splinternieuwe Davo de Luxe albums met cassettes in het begin nog aardig gevuld incl. 1 ste serie daarna maar hier en daar wat soms beter series en blokken. Albums kosten al 275,-      150,00
9954Jersey 1969-2000 postfrisse verzameling ogenschijnlijk compleet waarbij een groot deel er 2 maal inzit deels met velranden daarbij de blokken en port. Een pracht geheel met heel veel motief.       150,00
9621Jugoslavie 1945-1985 pracht 100% postfrisse collectie in 2 kabealbums ogenschijnlijk geheel compleet incl michel 486/91 in paren, 575/77, 583/586 en blok 4A/B( treinen 440,-), 616/20, 628/39, 677/86, 698/703, 717/23, 730( experanto), 738/49.cat waarde ± 4200,- pracht luxe collectie !!! 575,00 nu voor 495,00 
2208Jugoslavie 1918-2000 collectie meest gebruikt iets ***/** in 4 schaubekalbums en een kabe, een nagenoeg complete verzameling vanaf begin incl. de lastige series als 249/54, 272/277, 437/440, 575/77, 583/86, Blok 4A/B, 666/67, 668/70, 693/95, 698/706, 738/49. Daarbij de blokken, port, rode kruis, boekjes. Bijelkaar een mooie verzameling met hoge cat waarde      350,00
9363Jugoslavie leuke verzameling ***/**/Ø in dik stokboek met Bosnie Herzogowina periode  1918-1992 zeer goed gevuld met vele beter series jaren 30/40/50 veelal gebruikt incl. 783/749 later veel postfris  125,- nu voor 99,50 
2195Ierland 1922-1988 verzameling meest gebruikt in davoalbum met leuk deel opdrukken op engeland tot de 5 schilling, de goede 30/40/50 er jaren series en verder voor ± 50% gevuld incl. blokken en port      185,00
2186Kroatien 1941-2012 een meest gebruikte collectie in schaubekalbum met o.a. 1/8, 9/22, en verder tot 195 nagenoeg compleet, daarbij de blokken o.a. 1/2, 5A/B, 6, 162/65 kleinbogen, blok 8 het SS blok***(2200,-) dan een aardig complete verzameling tot en met 2012 incl blokken, port, rode kruis      450,00
2185Kroatien 1941-2006 een ongebruikte/postfrisse verzameling in schaubek album met o.a. 1/8***, 9/23***. Port 1/5***, 47/65***, 74/77*, verder nagenoeg compleet meest postfris tot 1945, daarbij blokken met o.a. 1/2***, 3A/B***, 4A/B***, 4/6***, 9, port met oa 11/16 ongetand. vanaf 1990 aardig wat waarbij ook iets gebruikt incl blokken etc.      175,00
9815Luxemburg 1852-2002 collectie in 2 davoalbums nagenoeg compleet vanaf 1935 met in het begin nog wat ongebruikt en vanaf 1945 alles postfris en op een paar series na compleet tot 2001 incl. blokken etc, hoog nominaal      395,00
9430Luxemburg 1852-2007 collectie in scott album tot 1940 gebruikt zonder betere zegels, daarna postfris met betere series als 478/483, 495/500, 572/574 vanaf 1975 ogenschijnlijk geheel compleet tot 2007 ( hoog nominaal ) incl. blokken en zelfklevers 495,- nu voor 395,- 
2178Liechtenstein 1912-2013 collectie gebruikt in 2 nieuwe Davo luxe albums nagenoeg compleet met o.a. 1/3, 43/44, 45/52, 53/60, 61/62A en B, 64/71, 72/4, 75/7, 78/81, 82/88(780,-), 94/106(800,-), 90/93, 108/13, 114, 122/24, 126/39, 149, 156/69, 183/85, 186/91, en vanaf 1940 geheel compleet alleen bij de laatste jaren mist er enkele daarbij blokken 2, 3, 4, 5, dienst met oa 1/8(700,-), 11/19, en port compleet. cat waarde ± 9000,-      950,00
2177Liechtenstein 1918-2003 collectie postfris/ongebruikt in 2 luxe davoalbums met cassettes met o.a. 1/3**, 45/52**, 53/60**, 61A***, 65/71**, 72/4**, 75/7**, 78/81**, 82/85**, 94/103***/**, 106**, 90/93***, 108/113**(640,-), 114/15**(700,-), 122/24***, 142**(850,-), 143/47*** 148**,  156/69***, 183/85***, 247** kleinbogen (350.-), 268/76***, 289/300*** en vanaf 1951 op 332/3 na geheel compleet tot 2003 daarbij blokken oa 3, 4, 5, en dienst en port z h cat waarde      625,00
9497Liechtenstein 1918-2013 Verzameling in stokboek ***/**/Ø waarbij veel beter materiaal o.a. 1/3**, 53/60Ø, 72/74Ø, 75/77**, 82/89Ø( 1000,-) 90/93**, 94/103Ø/**, 105**, 117Ø, 122/124Ø, 126/39**, 141*** verder aardig compleet met goede 40/50 er jaren, tot 2000 meest postfris daarna meest gebruikt daarbij blokken, dienst en port. hoge cat waarde !!! 650,- nu voor 550,- 
2169Lettland 1918-1940 Een verzameling meest Ø met wat ***/** Compleet in de hoofdnummers en verregaand gespecialiseerd volgens de von Hofmann catalogus op tandingen, typen, papiersoorten, stnden van het watermerk, afstempelingen, vervalsingen, en kaartkleuren op de achterzijde incl nrs. en platen wb vel en delen hiervan. Emmissie 1919 in tandingen incl 11B typen en stempels van alle 5 de uitgiften michel 25/27 compl incl vele plaatfouten etc, voor de rest geld hetzelfde zeer uitgebreidt met abklatsch, bankbiljetten opdrukken enz Verder alle goede uitgiften veelal Ø en **/*** zoals 153/8a/b, 177/79 in tandingen, 190/92 in typen, 203/5a/b, 210/14a/b, 220/24**keur en 8 vervalsingen, 225/7a/b, 228/31a/b, enz. is decenia aan gewerkt met h cat wrd      975,00
2194Malta 1863-2014 meest gebruikte verzameling in 2 davoalbums met een aardig klassiek gedeelte en verder tot en met 2014 aardig gevuld incl. langlopende series en vele blokken. Toch lastig om dit gebruikt te krijgen.      250,00
9692Malta 1860-1986 collectie in davoalbum tot 1960 gebruikt met o.a. 9A/B, 11/12, 14, 55, 169/72, 189/90, 199/213, 214/215, 237/253 ( 253 3 maal), vanaf 1960 alles postfris en ogenschijnlijk compleet incl. blokken en port      225,00
9869Malta 1935-1975 een postfrisse verzameling in davoalbum ogenschijnlijk geheel compleet incl. 176/190, 214/15 Silver wedding, 199/213, 237/253 enz mooi geheel alles postfris      185,00
9910Monaco 1885-2007 pracht partij op kaartjes in safe album met alleen beter matriaal en motief, meest postfris met iets gebruikt o.a. 21A en 21B, 27/31**, 42**, 45Ø, 137***, 138/42**, 189**, 190/99**, 199***, 205/19***, 344/47***, 353/56***, 394/96***( 3 maal),, 496*** en Ø, 502/05*** en port 10Ø dan veel motief periode 1950-2007 incl wat blokken. Moet zeer hoge cat waarde zijn.      600,00
9777Noorwegen 1852-2003 meest gebruikte verzamelingin 2 stokboeken vanaf de skilling waarden, tot 1985 niet veel vcanaf 1985 nagenoeg compleet waarbij heel veel blokken en postzegelboekjes( 32 stuks)       135,00
2095Oostenrijk 1995 - 2018 postfrisse collectie in 3  albums geheel compleet alleen bij de jaren 2017 en 2018 missen enkele, daarbij al de blokken. De nominale waarde van het euro gedeelte is al 900,- !!! Dit is zonder de jaren met de schillingen. Pracht geheel met vele mooie uitgiften      725,00
9712Oostenrijk 1945-2010 collectie in 2 davoalbums en 2 stokboeken vanaf 1958 geheel compleet postfris tot 2010 incl. al de velletjes en blokken, voor 1958 nog veel beter series o.a. 1945 Va/Vc en goede 50 er jaren, alleen de euro periode is al ruim 660,- euro nominaal      650,00
2183Oostenrijk 1850-2005 collectie in 4 luxe davoalbums met cassettes tot 1945 ***/**/Ø vanaf 1945 geheel compleet en postfris tot 2005. in het begin met o.a. 1/5, 6, 13/15T1, 10**en 11 t2, 18/22, 25/28, 29, 30/34, 35/41 in typen, 49, 63/66**, 81/83**, 84/96**, 133/38**, 406**, 418/24***, 425/32***, 433/41***, 442/46***, 498/511(508 mist)***(820,-), 535/38**, 541**, 542**, dan een opdruk serie over hitler met tirol en adelaar???. daarbij port, blokken etc. h cat wrd      575,00
2188Oostenrijk 1850-2016 gebruikte verzameling in 4 davoalbums met o.a. 1/5, 6, 10/15 extra typen, 18/22, 23, 24/28, 30/34, 35/41 in typen, 44/49, 62, 156, 225/27, 418/24, 425/32, 433/41, 442/46, 494/97, 563/66, 567/87, 613/16, 632/37, 650/57, 668/73, Va/VD**, vanaf 1945 ogenschijnlijk geheel compleet tot en met 2008 incl lp en na 2008 niet meer compleet, daarbij de blokken waarbij veel uit periode 2000/2018 incl 25, 34/35, 41, 42, 43, 44, 61 enz albums tot 2017. daarbij port, dienst enz. mooie collectie      525,00
2128Oostenrijk 1867-2001 collectie in 2 davoalbum Ø/**/*** begin opgezet aan 2 kanten vol met zegels uit klassieke periode incl. briefstukjes etc vanaf 1922 vele goede series als 418/22**, 447/67**(300,-), 494/97**, 591/96***, 613/16***, 617/22***, 623/26***, 627 tm 657***, vanaf 1947 compleet en meest postfris tot 2001      375,00
2184Oostenrijkse gebieden verzameling meest gebruikt in davoalbum met Hongaarse feldpost o.a. 1/18, 22/48, 53/72 Italie 1/19, 20/23, 24/25, montenegro 1/2, Roemenie 1/17, 18/34, Serbien 22/42, Bosnie Herzegowina met o.a. 1/9 beide typen, 17/23, 29/44, 61/3, 64/83, 99/116, 127/41 dan mooi deel Lombardije Venetie, Kreta waarbij oa 9**, 12/13, 14/16, 17/22,  en Levant met oa 15/19, 20/25, 30/31, 39/42(500,-). Parcht geheel met h waarde      295,00
9752MOostenrijk 1964-2001 postfrisse en ogenschijnlijk complete verzameling in map, heeft een cat waarde van ± 1450,-      110,00
2150Portugal 1853-2017 een pracht meest gebruikte collectie in 4 davoalbums en een stokboek zeer goed gevuld met o.a. 2/3 (1325,-), 6/8(270,-), 9/11, 15/16, 18, 21, 23/24, 109/19, goede 20/30/50 er jaren tot 1995 goed gevuld daarna iets minder tot 2017, vele blokken oa 7**, 14Ø en heel veel nieuwere daarbij port , luchtpost, dienst en bv 11 rode kruis opdruk series. zeer hoge cat wrd      450,00
9629Slovenie/Kroatien postfrisse collectie Slovenie van 1994 tot 2001 waarbij ook de blokken en velletjes o.a. Ver Europa. Kroatien 1991 tot 1997 idem         85,00
2153Slovenie 1991-2014 gebruikte collectie in leuchturmalbum tot 2014, tot 2009 nagenoeg compleet daarna niet geheel compl. Incl. blokken enz         80,00
9660Slowakije 1993-2005 gebruikte verzameling in ringband voor 99% geheel compleet incl. blokken         85,00
9721Spanje 1951-2002 postfrisse collectie in 3 dure leuchturmluxe albums, ogenschijnlijk compleet incl. al de blokken, velletjes en postzegelboekjes tot 2002 incl.  989/83, 998/1002, 1003/7, 1010, 1012, 1013/17,  een pracht geheel met hoge waarde ook nog wat voor ook nog wat voor 1951. 395,00 nu voor 325,00 
2132Spanje/Spaans Andorra 2001 - 2007 postfrisse collectie in splinternieuw Davo luxe album met cass, ogenschijnlijk geheel compleet tot 2007 ( 2006 zit nog in jaarset ) daarbij al de blokken enz. Nominale waarde 375,-      295,00
9694Tjechie 2002-2013 een stokboek met een kleine stock postfrise en gebruikt tussen de  2 en 5 maal waarbij de laatste jaren meest gebruikt incl. blokken         75,00
2142MTriest zone A verzameling meest gebruikt op kabe albumbladen van 1945 tot 1954, goed gevuld met vele betere series/zegels incl. lp en port etc         90,00
2143MTriest zone B verzameling dubbel gevoerd ***/** en Ø op kabe albumbladen 1945-1954 zeer goed gevuld o.a. 1 in strip ** en Ø, 2/11**, 12/21**, blok 1***, port 6/10**, 57/59**, 70/75***, blok 2*** daarbij Istrie. H cat. Waarde      150,00
2060Vaticaanstad 1929-2000 postfrisse/ongebruikte verzameling in 3 albums, geheel compleet in de hoofdnummers met oa 1/13**, 17/20***( keur bpp), 21/38***, 39/44** Provisorie( keurt bpp), 45/50**, 51/58***(500,-), 73/79***, 147/48**( Tobias 700,-), verder vanaf 1949 alles postfris en compleet incl blokken, pakket en port tot 2000. hoge cat waarde      925,00
2080Vaticaanstad 1929-2017 collectie in 3 ringbanden met goed gedeelte tot 1950 met o.a. 1/13**, 17/20**, 21/38**, 45/50**, 51/58**, 67/72**, 73/79**, 161/162***, 180/184**, 185/186**, 205/06**, blok 1*** en verder geheel compleet incl. blokken waarbij ook de zegels uit deze tot 2017. de laatste 10 waren dure nieuwtjes in de euro periode       795,00
2172Vaticaan 1988-2016 postfrisse collectie geheel compleet incl. blokken en velletjes tot 2016, voor 1988 ook deels aanwezig ***/**/Ø in album en dik stokboek. Alleen periode 2000-2016 moet al hoog nominaal zijn !!!      425,00
9828DVerenigd Europa 1956 - 2005 verzameling in album en 9 stokboeken alles postfris waarbij ook de meelopers, op enkele begin series na compleet incl. de blokken, boekjes enz. Tot 2005 vooral de laatste jaren hoog nominaal !!!!      700,00
9846DVerenigd Europa zegels en fdc,s een verzameling in 15 linder albums van 1960 tot 1986 waarbij de postfrisse zegels en al de fdc,s zitten daarbij ook vele velletjes oa san Marino, een mooi geheel in dure albums      275,00
2192Verenigde naties Wenen 1969-2003 postfrisse collectie in nieuw Davo de Luxe album met cassette, bladen dubbel aanwezig zowel postfris als gebruikt, zeer goed gevuld gebruikte bijna compl incl. blokken         70,00
9981Zweden combinaties/boekjes etc dik stokboek vol met gebruikt o.a. alle mogelijke combinaties uit boekjes en blokken, strippen uit de boekjes, complete boekjes. Zelden gezien totaal 437 verschillende periode 1970-2012      150,00
9940DZweden 1978-2005 postfrisse verzameling in stokboek en doos met nieuwtjes enveloppen van de Zweedse post ogenschijnlijk geheel compleet in reguliere nummers incl. blokken zonder boekjes.      150,00
2096Zwitserland 1969 - 2018 pracht postfrisse collectie in 2 albums geheel compleet op enkele series na in 2017 en 2018, daarbij de blokken en velletjes. Laatste jaren mooie uitgiften, nominale waarde Sfr 1485,- wat 1380,- euro is      995,00
9726Zwitserland 1850-2005 mooie verzameling gebruikt in dik stokboek met goed klassiek gedeelte vanaf rayonzegel, vanaf 1920 ogenschijnlijk compleet incl. al de pro patria en juventute series, daarbij de Pax serie en mooi deel luchtpost, dan blokken  met o.a. 2 (260,-), 6 (450,-), 8, 10, 12, 13 dan aardig deel port en buro,s al de nieuwe toeslagseries, moet een hoge cat waarde hebben. 485,00 nu voor 425,00 
9775Zwitserland 1852-2003 gebruikte verzameling in 2 stokboeken zeer goed gevuld waarbij al de pro patria en juventute series, luchtpost incl. michel no 145, wat combinaties, Pax serie met o.a. 1,3 en 10 frank, goede blokken o.a. 2***,  4***, 6**, 8Ø, 9Ø, 10 op brief, 12***, 13Ø, 14Ø verder vanaf 1945 nagenoeg compleet. hoge cat waarde      345,00
2135Zwitserland 1850-1970  pracht partijtje in 2 dikke mapjes met kaartjes ***/**/Ø o.a. gezien al de pro juventute/patria begin series***/**, goede lp series, en mooi deel buro,s gebruikt met o.a. dienst 1 type 1(320,-) en nation unie 1/20 ( 690,-) en vluchtelingen 1/8 (180,-) enveel meer incl h waarden.       300,00
9976LZwitserland BORDUUR velletje het zeer lastige velletje uit 2000 met 4 maal de borduurzegel postfris michel 1726 cat. 220,- stijgt elk jaar !!         60,00
9977LZwitserland BORDUUR velletje het zeer lastige velletje uit 2000 met 4 maal de borduurzegel gebruikt michel 1726 cat. 220,- stijgt elk jaar !!         60,00
9538MZwitserland back of the book verzameling op stokbladen met o.a. Kriegswirtschaft 2/6 II gebruikt, int organisaties met o.a. hoge waarden en een mooi deel samendrukken zowel **/** als gebruikt waarbij vele goede tot en met 1952, totaal 54 verschillende. daarbij nog wat extras div, h cat waarde      235,00